Management

Managen en leidinggeven is een vak appart. De productiviteitseisen zijn hoog en er zijn veel verschillende belangen. De theorie ken je wel, maar de praktijk lijkt zoveel anders.

Richting, Rust en Rendement.

Een praction coach helpt je de situatie helder te krijgen, helpt je vanuit verschillende invalshoeken te kijken en geeft je andere inzichten.
Om stappen te ondernemen of juist dingen niet te doen. Al naar gelang het doel.

De basis ligt in wat je wanneer wilt bereiken. Verder bepaalt je omgeving welke stappen helpen je doel te bereiken of juist contra-productief werken.

De coaching is erop gericht om binnen een redelijke termijn een maximaal resultaat te bereiken en op continiteit van de uitvoering

Praction training coaching organizing