Visie op trainen

Trainen bestaat uit drie fasen:  Inzicht geven, oefenen en leren door ervaringen. Trainen is dus vooral DOEN!

Hoe? Door mensen hun eigen impact op de omgeving direct te laten ervaren, samen de sterke en aandachtspunten te benoemen en hiermee aan de slag te gaan.

Twee trainers: Intensief oefenen in kleine groepjes onder optimale begeleiding. Door de trainers als oefenmateriaal te gebruiken trainen deelnemers gericht op de aandachtspunten en het doel.

Borging door spreiding!. Door te trainen met een interval van 3 tot 5 weken bereikt u een werkelijke borging van het ingetrainde vaardigheden. Afhankelijk van inhoud en doel zullen er twee (minimaal) of meer compacte trainingsbijeenkomsten zijn.

Trainen met Praction is ervaren, plezier, confrontatie en oefenen, oefenen, oefenen. Het leidt tot werkelijke gedragsverandering door een uitbreiding van de mogelijkheden om met situaties om te gaan.

Klik voor Trainers en Coaches

Praction training coaching organizing